KAPUSVĒTKU SARAKSTS EV. LUT. DRAUDZĒS 2016

 25. jūnijs plkst. 1100– Čukuļkalna kapos

 

 2. jūlijā plkst. 1100 – Kamoļkalna kapos

              plkst. 1300 – Vectilžas kapos

              plkst. 1500 – Čudarienes kapos

 

 1. jūlijā plkst. 1100 – Balvu kapos

               plkst. 1300 – Miezāju kapos

 

9.jūlijā   plkst. 1600 –Beņislavas kapos

 

 1. jūlijā plkst. 1500 – Andrukalna kapos

 

 1. jūlijā plkst. 1300 – Gaiļakalna kapos

 

 1. jūlijā plkst. 1200 Pokratas kapos

                plkst.  1400 – Krišjāņu kapos

                 plkst. 1600 –  Kāpessila kapos

 

 1. jūlijā plkst. 1200 – Kārsavas kapos

                 plkst. 1400 – Garosilu kapos

        

 1. augusts plkst. 1000 – Jaškovas kapos

 

 1. augustā lkst. 1200 – Priedaines kapos

Lieldienu Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojumi Balvu baznīcā

 • 24. martā Zaļās ceturtdienas Sv. Vakarēdiena iestādīšanas dievkalpojums. 18.00
 • 25. martā Lielās piektdienas Kristus ciešanu dievkalpojums. 10:00
 • 26. martā  Lieldienu sagaidīšanas nakts dievkalpojums. 23.30
 • 27. martā Lieldienu  dievkalpojums. 10:00

Baznīcas jumta rekonstrukcija

Lēmums Nr1 02.2016.

Iesvētes mācību sākums Balvos

plakats par iesvetibam

Balvu baznīcā 20 labākie jaunie vijolnieki no Balviem un Gulbenes

Koncerts Balvu baznīca Izcilais tenors Jānis Kurševs un Rugāju jauktais koris diriģenta Pētera Sudarova vadībā.

konc

Christmas Tree

Balvu luterāņu draudze ielūdz uz Adventa laika koncertiem

internetam (1)

Balvu draudzes rudens talka. Paldies visiem daudzajiem talciniekiem par darbiņu

20151104_161743 (1)20151103_104906 (1)20151103_150727

No vēstures “Luterāņu draudzes Latgalē, Zemkopis 1911.08.17. “

Document_0