Aktivitātes

Bībeles stunda

Bet es vēl esmu jauns zēns, kas nezina, kā iziet un kā ienākt.. Un tādēļ dod Savam kalpam gaišu sirdsprātu,.. Un šis vārds patika Tam Kungam, proti, ka Salamans tieši šādu lietu bija lūdzis. (1Ķēn 3:7, 9, 10)

Bībele ir vispētītākā un visvairāk tulkotākā grāmata pasaulē. Visu grāmatu sākums ir meklējams Bībelē – un kā gan ne? Arī pats vārds „Bībele” to nozīmē – proti: „grāmata” jeb grāmatu grāmata. Alūksnes mācītājs Ernsts Gliks (1652-1705) bija apguvis latviešu valodu. 17. gadsimta beigās viņa vadībā latviešu valodā tika iztulkota visa Bībele (1694). Šis tulkojums joprojām tiek uzskatīts par precīzāko.
Balvu draudzē Bībeles stundas notiek katru piektdienu Balvu pamatskolas bibliotekā, sākums pulksten 18:15.
Šogad Bībeles stundās turpinam apskatīt 1.Mozus grāmatu kopīgi apskatot Mārtiņa Lutera komentāru

 

 

 

Svētdienas skola

Laidiet bērniņus pie Manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība.

( Marka ev.10:14)

 Vai zini visus Bībeles stāstus? Vai zini, kāpēc vajag iet uz baznīcu? Vai zini, cik svarīgas ir lūgšanas? Vai zini, cik jauki ir iegūt jaunus draugus? Vai zini, cik forši ir svētdienas skolā un ko tur dara?

Ja gribi uzzināt atbildes uz šiem jautājumiem, uzzināt, kāds ir Dievs, iepazīt baznīcu un draudzi, un ja Tu esi 4 – 12 gadus vecs, tad aicinām TEVI, Tavus bāļus, māsas, draugus  uz Balvu ev. – lut. draudzes svētdienas skolu!

Svētdienas skolas nodarbības notiek piektdienās plkst. 18:15, Balvu pamatskolā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieviešu sadraudzības vakari

 Mēs esam tik dažādas, bet mums reizēm ir līdzīgas vajadzības. Mums ir, par ko runāt. Mēs varam viena otru atbalstīt. Mēs aizlūdzam par to, kas mums ir svarīgs. Mums ir svarīga sadraudzība ar Kristu un savā starpā. Mums ir vajadzīgs laiks, kad varam būt sadraudzībā, pārrunāt garīgas un praktiskas tēmas, un kopā lūgt.

Šī ir reize, kad satiekoties gūstam garīgu stiprinājumu, pārrunajam aktuālas tēmas, veidojam sīkus nieciņus, kas padara ikdienas dzīvi krāsaināku.  Reize, kad varam dalīties piedzīvotajos priekos un pārbaudījumos. Mēs esam no dažādām vietām. No dažādām ģimenēm, katra ar savu bagāžu, un tieši tāpēc mums var būt tik interesanti un daudzveidīgi vakari. Mēs noteikti gūstam no šiem vakariem. Garīgi. Praktiski. Tas ir ieguvums un izaugsme!

Mēs aicinām ikvienu sievieti mums pievienoties! Mēs tiekamies mēneša otrajā trešdienā plkst. 18:30, Balvu centrālajā bibliotekā un mēneša trešajā trešdienā plkst 18:30, Balvu Tālākizglītības centrā.

Draudzes ansamblis

 Dziediet Tam Kungam, visa zeme, sludiniet ik dienas Viņa pestīšanu!

                                                                        ( 1.Laiku Gr. 16:23)

 Arī mūsu draudzē ikviens tiek aicināts slavēt Dievu ar savu balsi – dziedot draudzes ansamblī!  Mēģinājumi notiek ceturtdienās, plkst. 18:30, baznīcas sakristejā.

 

 

 

 

 

Draudzes jaunieši