Dievkalpojums


Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
svētdienās plkst. 10.00

Ģimeņu dievkalpojums:
katra mēneša otrajā
svētdienā plkst. 10.00

Mācītāja Mārtiņa Vaickovska pieņemšanas laiks, runas stunda: sestdienās no plks. 9:00 ( iepriekš labāk  piesakoties pa tālr. 29638005). Tāpat svēdienās pirms un pēc dievkalpojuma,

 

Dievkalpojumu laiki

Balvu baznīcā – katru svētdienu plkst. 1000

Tilžas baznīcā – mēneša pēdējā svētdienā plkst. 1300

Viļakas baznīcā – mēneša otrajā svētdienā plkst. 1200 un mēneša  ceturtajā svētdienā plkst. 1700

Kārsavas baznīcā – mēneša trešajā svētdienā plkst. 1300