Dievkalpojumu un kapusvētki luterāņu draudzēm 2024. gada vasarā

22.jūnijā plkst. 1100 – Čukuļkalna kapos

6.jūlijā plkst. 1100Andrukalna kapos

1300– Kamoļkalna kapos

1400 – Vectilžas kapos

1600 –  Čudarienes kapos

7. jūlijā plkst. 1100 – Balvu kapos

1300 – Miezāju kapos

13. jūlijā plkst. 1100 – Garosilu kapi

1200   – Pokratas kapos

1300 – Gaiļakalna kapos

21. jūlijā plkst. 1200 – Kārsavas kapos

3. augustā  plkst. 1100 – Beņislavas kapos 

1200 – Krišjāņu kapos

1400 –  Kāpessila kapos

4. augustā plkst. 1000–  Jaškovas kapos

11. augustā plkst. 1200 – Priedaines kapos

    Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

2.jūnijs plkst. 1000 – Dievkalpojums, draudzes nama pateicības 10 gadu svētki

9.jūnijs plkst. 1000Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda)

16.jūnijs plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

23.jūnijs plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

30.jūnijs plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

7.jūlijs  plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda)

14.jūlijs  plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda)

21.jūlijs  plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

28.jūlijs  plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda)

4.augusts plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda)

11.augusts plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

18.augusts plkst. 1000–  Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda)

25.augusts plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

1.septembris plkst. 1000 – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums

8.septembris plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda)

15.septembris plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

22.septembris plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda)

29.septembris plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

30.jūnijs plkst. 1300 – Svētdienas dievkalpojums

28.jūlijs  plkst. 1300 – Svētdienas dievkalpojums

25.augusts plkst. 1300–  Svētdienas dievkalpojums

8.septembris plkst. 1500 – Svētdienas dievkalpojums

29.septembris plkst. 1300 – Pļaujas svētku dievkalpojums

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

9.jūnijs plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

23.jūnijs  plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums kopā ar vācu māsu draudzi

14.jūlijs  plkst. 1200Svētdienas dievkalpojums

11.augusts plkst. 1400 – Svētdienas dievkalpojums

8.septembris plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

29.septembris plkst. 1600 – Svētdienas dievkalpojums

Dievkalpojumi Kārsavas ev. lut. baznīcā

16.jūnijs  plkst. 1300 – Svētdienas dievkalpojums

21.jūlijs  plkst. 1200 – Kapusvētku dievkalpojums

4.augusts plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

15.septembris plkst. 1300 – Dievnama 85 gadu jubilejas dievkalpojums

Balviem 96

Šodien 9.februarī sākam svinēt mūsu mīļo Balvu dzimšanas dienu! Pulksten 19:00 aicinām visus uz pateicības dievkalpojumu, svinot BALVIEM 96

Dievkalpojumi draudzēm

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

6. janvārī Zvaigznes dienas dievkalpojums plkst. 18:00

7. janvārī svētdiena pēc Ziemsvētkiem plkst. 10:00

14. janvārī dievkalpojums plkst. 10:00

21. janvārī dievkalpojums plkst. 10:00

28. janvārī dievkalpojums plkst. 10:00

4. februārī dievkalpojums plkst. 10:00

9. februārī ekumēnisks dievkalpojums veltīts Balvu pilsētas svētkiem plkst. 19:00

11. februārī dievkalpojums plkst. 10:00

18. februārī dievkalpojums plkst. 10:00

24. februārī dievkalpojums par mieru – Ukrainu plkst.16:00

25. februārī dievkalpojums plkst. 10:00

3. martā dievkalpojums plkst. 10:00

10. martā dievkalpojums plkst. 10:00

17. martā dievkalpojums plkst. 10:00

24. martā Pūpolsvētdienas dievkalpojums plkst.10:00

28. martā Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums plkst. 18:00

29. martā Lielās Piektdienas dievkalpojums plkst. 10:00

30. martā Kristus augšāmcelšanās svētku sagaidīšanas

      dievkalpojums plkst. 23:30

31.martā Lieldienu dievkalpojums plkst.10.00

7. aprīlī  Baltās svētdienas dievkalpojums plkst. 10:00

14. aprīlī dievkalpojums plkst. 10:00

21. aprīlī dievkalpojums plkst. 10:00

28. aprīlī dievkalpojums plkst. 10:00

5. maijā dievkalpojums plkst. 10:00

9. maijs Debesbraukšanas dienas dievkalpojums 18:00

12 maijā Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums plkst.10.00

19. maijā Vasarsvētku dievkalpojums plkst. 10:00

26. maijā Trīsvienības svētku dievkalpojums plkst. 10:00

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

14. janvārī dievkalpojums plkst. 12:00

11 februārī dievkalpojums plkst. 12:00

25. februārī dievkalpojums plkst. 16:00

17. martā dievkalpojums plkst. 12:00

29. martā Lielās Piekdienas dievkalpojums plkst. 13:00

1.aprīlī Lieldienu dievkalpojums plkst. 11:00

14. aprīlī dievkalpojums plkst. 12:00

28. aprīlī dievkalpojums plkst. 16:00

12. maijā Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums plkst. 12:00

19.maijā  Vasarsvētku dievkalpojums plkst. 13:00

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

28. janvārī dievkalpojums plkst. 13:00

11. februārī dievkalpojums plkst. 15:00

25. februārī dievkalpojums plkst. 13:00

17. martā dievkalpojums plkst. 15:00

31. martā  Lieldienu dievkalpojums plkst. 13:00

14. aprīlī dievkalpojums plkst. 15:00

28. aprīlī dievkalpojums plkst. 13:00

12. maijā dievkalpojums plkst. 15:00

26 . maijā Vasarsvētku, Trīsvienības svētku

    dievkalpojums plkst. 13:00

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. Baznīcā

18. februārī  dievkalpojums plkst. 13:00

31. martā Lieldienu dievkalpojums plkst.15:00

21. aprīlī dievkalpojums plkst. 13:00

19. maijā Vasarsvētku dievkalpojums plkst. 15:00

Ziemsvētku dievkalpojumi

Dievkalpojumi draudzēm

  Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

1. oktobrī plkst.10:00 Pļaujas svētku dievkalpojums

8. oktobrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

14.oktobrī plkst.13:00 jauno mācītāju Ordinācijas dievkalpojums

15. oktobrī plkst.10:00 ģimeņu dievkalpojums

22. oktobrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

29. oktobrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

31.oktobris plkst.18:00 Reformācijas svētku dievkalpojums

5. novembrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

12. novembrī plkst.10:00 ģimeņu dievkalpojums

19. novembrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

26. novembrī plkst.10:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

3. decembrī plkst.10:00 Pirmās Adventes svētdienas dievkalpojums

10. decembrī plkst.10:00 Otrās Adventes svētdienas ģimeņu dievkalpojums  

17. decembrī plkst.10:00 Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums

24 . decembrī plkst.10:00 Ceturtās Adventes svētdienas dievkalpojums  

24. decembrī plkst.18:00 Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums

25. decembrī plkst.10:00 Ziemsvētku dievkalpojums

31. decembrī plkst.10:00  Vecgada dievkalpojums

31. decembrī plkst.23:30 Jaunā gada sagaidīšanas dievkalpojums

6.janvārī plkst.18:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums

7.janvārī plkst.10:00 Svētdienas pēc Zvaigznes dienas dievkalpojums (pēc dievkalpojuma sadraudzības pasākums)

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

15. oktobrī plkst.12:00  Dievnama 95 gadu jubilejas dievkalpojums

12. novembrī plkst.12:00 Pļaujas svētku dievkalpojums

26. novembrī plkst.16:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

10. decembrī plkst.12:00 Otrās Adventes svētdienas dievkalpojums

24. decembrī plkst.15:00 Ziemsvētku Svētvakara dievkalpojums

14.janvārī plkst.12:00 svētdienas dievkalpojums (sadraudzības pasākums)

       

  Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

8. oktobrī plkst.13:00 Pļaujas svētku dievkalpojums

12. novembrī plkst.16:00 svētdienas dievkalpojums

26. novembrī plkst.13:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

10. decembrī plkst.15:00 Otrās Adventes svētdienas dievkalpojums  

25. decembrī plkst.13:00 Ziemsvētku dievkalpojums

31. janvārī plkst.13:00 Vecgada dievkalpojums

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. baznīcā

22. oktobrī plkst.13:00  Pļaujas svētku dievkalpojums

19. novembrī plkst.13:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

25. decembrī plkst.15:00 Ziemsvētku dievkalpojums

      (sadraudzības pasākums)

21. janvārī plkst.13:00 svētdienas dievkalpojums

Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas Evaņģēliski luterisko draudžu Svecīšu vakari 2023. gadā

Svecīšu vakari

Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas Evaņģēliski luterisko draudžu

23. septembrī plkst. 16:30  Garosilu kapsētā

23. septembrī plkst. 18:00  Balvu kapsētā 

24. septembrī plkst.16:00 Pokratas kapsētā

24.septembrī plkst.18:00 Miezāju kapsētā

1. oktobrī plkst. 15:00Kamoļkalna kapsētā 

1. oktobrī plkst.16:00 Vectilžas kapsētā

1. oktobrī plkst.18:00 Čudarienes kapsētā

7. oktobrī plkst.18:00 Priedaines kapsētā

8. oktobrī   plkst.17:00 Andrakalna kapsētā

14. oktobrīplkst.16:00 Gaiļakalna kapsētā

14. oktobrī plkst.18:00 Jaškovas kapsētā 

22. oktobrī plkst.15:00 Krišjāņu kapsētā 

22. oktobrī plkst.17:00 Kāpessila kapsētā

KAPUSVĒTKU SARAKSTS 2023. GADAM

BALVU, TILŽAS, VIĻAKAS, KĀRSAVAS

 EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS

1. jūlijā plkst. 1100 – Čukuļkalna kapos

2. jūlijā plkst. 1100 – Balvu kapos

1300 – Miezāju kapos

8. jūlijā  plkst. 1300– Kamoļkalna kapos

1400 – Vectilžas kapos

1600 –  Čudarienes kapos

22. jūlijā plkst. 1100 – Garosilu kapi

1200   – Pokratas kapos

1400 – Gaiļakalna kapos

23. jūlijā plkst. 1200 – Kārsavas kapos

5. augustā  plkst. 1300 – Krišjāņu kapos

1500 –  Kāpessila kapos

6. augustā plkst. 1000–  Jaškovas kapos

12. augustā plkst. 1100 –Beņislavas kapos

1400 –  Andrukalna kapos

13. augustā plkst. 1200 – Priedaines kapos

Iesvētes mācība

Zvaigznes diena

Ar Dievu, vecais gads! Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīca 31.12.22. Pulksten 18:00 un 23:30 un 1. Janvārī 10:00

11:00 draudzes eglīte.

Visi mīli gaidīti!