svecīšu vakari

Evaņģēliski luterisko draudžuhttp://www.pargaujasnovads.lv/image.php?f=20120914093431_svecvakars.jpg&w=400

Svecīšu vakari 2014. gadā

 27. septembrī  Balvu kapsētā plkst. 18:00

28. septembrī Čudarienes kapsēta plkst.  19:00

4. oktobrī Kamoļkalna kapsētā plkst. 17:00

4. oktobrī Vectilžas kapsētā plkst. 18:00

5. oktobrī Gaiļakalna kapsētā plkst. 18:00

11. oktobrī  Andrakalna kapsētā plkst. 18:00

12. oktobrī  Garosilu kapsētā 18:00

18.oktobrī Priedaines kapsētā plkst.  17:00

19. oktobrī Krišjāņu kapsētā plkst. 15:00

19. oktobrī Kāpessila kapsētā plkst.  17:00

1.novembrī Pokratas kapsētā plkst. 16:00

2.novembrī Jaškovas kapsētā plkst.  16:00

8.novembrī  Miezāju kapsētā plkst. 15:00