Adventa pirmā svētdiena, Jauns baznīcas gads

Šī ir Adventa, kas atrodas starp divām Kristus Adventām-Viņa pirmo atnākšanu un Viņa otro nākšanu, kas vēl būs.  Jēzus Pats runā (Lk.21.25-33) mudinot mūs redzēt daudzās zīmes, ka Dieva valstība ir tuvu. Pirmajā un otrajā Adventa svētdienā lūkojamies uz Kristus otro atnākšanu, trešajā un ceturtajā Adventa svētdienā gaidot atskatāmies uz Kristus nākšanu, kas jau bijusi.

DSCF4641

„Pēc tam būs zīmes pie saules, mēness un zvaigznēm, tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē: jo debesu stiprumi sakustēsies. Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā. Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinaities un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas.” Un Viņš tiem teica līdzību: “Uzlūkojiet vīģes koku un pārējos kokus, kad tiem pumpuri raisās, jūs paši no sevis zināt, ka vasara jau ir tuvu. Tāpat, redzot visu šo notiekam, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Tiešām Es jums saku: šī cilts nezudīs, tiekāms viss būs noticis. Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs!”
(Lk.21:25-33)