Viļakas ev. lut. baznīcā atjaunoto ērģeļu atklāšanas dievkalpojums un koncerts

Vilaka_aar (1)