Par atmiņu no Ziemassvētku svētvakara Balvu ev. lut. baznīcā 2016. gadā. Fotogrāfs mūsu draudzes loceklis Elgars Āboliņš