KAPUSVĒTKU SARAKSTS LUT. DRAUDZĒS 2017

 

 

 

  1. jūnijā plkst. 1400– Čukuļkalna kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1100 – Balvu kapos

plkst. 1300 – Miezāju kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1500 – Andrakalna kapos

 

16.jūlijā plkst. 1500– Beņislavas kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1100 – Kamoļkalna kapos

plkst. 1300 – Vectilžas kapos

plkst. 1500 – Čudarienes kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1130 – Kārsavas kapos

plkst. 1300 – Garosilu kapos

 

  1. augustā plkst. 1000 – Jaškovas kapos

plkst.  1300 – Gaiļakalna kapos

 

  1. augustā plkst. 1200 – Pokratas kapos

plkst.  1400 – Krišjāņu kapos

plkst. 1600 –  Kāpessila kapos

 

  1. augustā plkst. 1200 – Priedaines kapos