Balvu evaņģēliski luteriskajā baznīcā Latgales Ērģeļu Dienas. Vasaras Pastorāles. Izpilda ērģelniece Diāna Jaunzeme – Portnaja, flautiste Lolita Svilāne