Evaņģēliski luterisko draudžu Svecīšu vakari 2017. gadā

30.septembrī plkst.18:00 Balvu kapsētā

1.oktobrī plkst.15:00 Kamoļkalna kapsētā

1.oktobrī plkst.16:00 Vectilžas kapsētā

1.oktobrī plkst.18:00 Čudarienes kapsētā

7.oktobrī plkst.16:00 Andrakalna kapsētā

7.oktobrī plkst.18:00 Gaiļakalna kapsētā

8.oktobrī plkst.17:00 Garosilu kapsētā

8.oktobrī plkst.18:00 Pokratas kapsētā

15.oktobrī plkst.16:00 Krišjāņu kapsētā

15.oktobrī plkst.18:00 Kāpessila kapsētā

21.oktobrī plkst.16:00 Miezāju kapsētā

21.oktobrī plkst.18:00 Priedaines kapsētā

22.oktobrī plkst.16:00 Jaškovas kapsētā