KAPUSVĒTKU SARAKSTS EV. LUT. DRAUDZĒS 2018

KAPUSVĒTKU SARAKSTS LUT. DRAUDZĒS 2018

 

  1. jūnijā plkst. 1300– Čukuļkalna kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1100 – Balvu kapos

               plkst. 1300 – Miezāju kapos

             

8.jūlijā   plkst. 1500 –Beņislavas kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1100 – Kamoļkalna kapos

              plkst. 1200 – Vectilžas kapos

             

  1. jūlijā plkst. 1600 – Garosilu kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1100 – Andrukalna kapos

              plkst. 1400 – Krišjāņu kapos

             plkst. 1600 –  Kāpessila kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1200 – Kārsavas kapos

 

  1. augustā plkst. 1200 Pokratas kapos

                 plkst. 1600 –  Čudarienes kapos

        

  1. augustā plkst. 1000– Jaškovas kapos

                         1300   – Gaiļakalna kapi

 

  1. augustā lkst. 1200 – Priedaines kapos