KAPUSVĒTKU SARAKSTS BALVU, TILŽAS, VIĻAKAS UN KĀRSAVAS EVAŅĢĒLISKIS LUTUTERISKAJĀS DRAUDZĒS 2019

29. jūnijā plkst. 1300– Čukuļkalna kapos

7. jūlijā plkst. 1100 – Balvu kapos

               plkst. 1300 – Miezāju kapos

14.jūlijā   plkst. 1300 –Beņislavas kapos

20. jūlijā plkst. 1030 – Kamoļkalna kapos

              plkst. 1200 – Vectilžas kapos

21. jūlijā  plkst.  1600 – Garosilu kapos

 27. jūlijā plkst. 1100 –  Andrukalna kapos

              plkst. 1400 – Krišjāņu kapos

             plkst. 1600 –  Kāpessila kapos

28. jūlijā plkst. 1100 – Kārsavas kapos

3. augustā  plkst. 1200 Pokratas kapos

                 plkst. 1500 –  Čudarienes kapos

4. augustā plkst. 1000–  Jaškovas kapos

                         1300   – Gaiļakalna kapi

11. augustā plkst. 1200 – Priedaines kapos