KAPUSVĒTKU SARAKSTS BALVU, TILŽAS, VIĻAKAS, KĀRSAVAS EV. LUT. DRAUDZĒS 2020

27. jūnijā plkst. 13:00– Čukuļkalna kapos

4. jūlijā plkst. 11:00 – Kamoļkalna kapos
13:00 – Vectilžas kapos
15:00 – Gaiļakalna kapos

5. jūlijā plkst. 11:00 – Balvu kapos
13:00 – Miezāju kapos

11. jūlijā plkst. 11:00 – Pokratas kapos
13:00 – Garosilu kapi
16:00 – Čudarienes kapos

12. jūlijā plkst. 15:00 – Andrukalna kapos

26. jūlijā plkst. 11:00 – Kārsavas kapos

1.augustā plkst. 11:00 –Beņislavas kapos
13:00 – Krišjāņu kapos
16:00 – Kāpessila kapos

2. augustā plkst. 10:00– Jaškovas kapos

9. augustā plkst. 12:00 – Priedaines kapos