Svecīšu vakari 2020. gadā

         Evaņģēliski luterisko draudžu

            Svecīšu vakari 2020. gadā

3. oktobrī  plkst.18:00  Balvu kapsētā

4. oktobrī plkst.15:00 Kamoļkalna kapsētā

4. oktobrī plkst.16:00 Vectilžas kapsētā

4. oktobrī plkst.18:00 Čudarienes kapsētā

10. oktobrī  plkst.15:00 Andrakalna kapsētā

10. okrobrī  plkst.17:00 Garosilu kapsētā

10.oktobrī plkst.18:00 Pokratas kapsētā

11. oktobrī  plkst.16:00 Gaiļakalna kapsētā

17. oktobrī plkst.16:00 Krišjāņu kapsētā

17. oktobrī plkst.18:00 Kāpessila kapsētā

18.oktobrī plkst.16:00 Miezāju kapsētā

24. oktobrī plkst.16:00 Priedaines kapsētā

25. oktobrī plkst.16:00 Jaškovas kapsētā