Dievkalpojumi Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas ev. lut. baznīcās oktobra, novembra un decembra mēnešos

          Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

11. oktobrī plkst.12:00 Pļaujas svētku dievkalpojums

8. novembrī plkst.12:00 svētdienas dievkalpojums

22. novembrī plkst.16:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

13. decembrī plkst.12:00 Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums

24. decembrī plkst.15:00 Ziemsvētku Svētvakara dievkalpojums

31. decembrī plkst.15:00 Vecgada dievkalpojums

10.janvārī plkst.12:00 svētdienas dievkalpojums(sadraudzības eglīte)

         Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

25.oktobrī plkst.13:00 Pļaujas svētku dievkalpojums

8. novembrī plkst.16:00 dievkalpojums

29. novembrī plkst.13:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

13. decembrī plkst.16:00 trešās Adventes svētdienas dievkalpojums

25. decembrī plkst.13:00 Ziemsvētku dievkalpojums

27. decembrī plkst.13:00 Svētdienas pēc Ziemsvētkiem (sadraudzības eglīte)

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. baznīcā

18. oktobrī plkst.13:00  Pļaujas svētku dievkalpojums

15. novembrī plkst.13:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

6. decembrī plkst. 13:00 Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums  

25. decembrī plkst.16:00 Ziemsvētku dievkalpojums

      (sadraudzības eglīte)

                 Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

4. oktobrī plkst.10: 00 Pļaujas svētku dievkalpojums (sadraudzība)

11. oktobrī plkst.10:00 ģimeņu dievkalpojums

18. oktobrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

25. oktobrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

31. oktobrī plkst.10:00 Reformācījas -Ticības atjaunošanas svētku dievkalpojums

1. novembrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums (sadraudzība)

8. novembrī plkst.10:00 ģimeņu dievkalpojums

15. novembrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

22. novembrī plkst.10:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

29. novembrī plkst.10:00 Pirmās Adventes svētdienas dievkalpojums

         ( koncerts un sadraudzība)

6. decembrī plkst.10:00 Otrās Adventes svētdienas ģimeņu dievkalpojums  (koncerts)

13. decembrī plkst.10:00 Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums

       (koncerts)

20. decembrī plkst.10:00 Ceturtās Adventes svētdienas dievkalpojums  (koncerts)

24. decembrī plkst.18:00 Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums

25. decembrī plkst.10:00 Ziemsvētku dievkalpojums

27. decembrī plkst. 10:00 Svētdienas pēc Ziemsvētkiem dievkalpojums

31. decembrī plkst.18:00 Vecgada dievkalpojums

31. decembrī plkst.23:30 Jaunā gada sagaidīšanas dievkalpojums

3.janvārī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums(sadraudzības eglīte)

6.janvārī plkst.18:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums