Dievnamā ar Dieva palīgu būvniecības darbi.

Lūdzam atbalstīt darbus ar ziedojumu iespēju robežās.

Reģistrācijas Nr. 90000452700

Draudzes bankas konts:

LV24UNLA0050018060267

Bankas kods: SEB UNLA LV 2X