KATRA DIENA AR DIEVU

  1. daļa GAISMAS BĒRNI – metodisks materiāls bērniem, Adventa laikam. Sagatavojusi mūsu, Balvu ev.lut., draudzes locekle Jūlija Tavare.

https://www.balvubaznica.lv/wp-content/uploads/2021/11/Gaismas-berni.pdf