Lozungs 2022. gadam

Jēzus Kristus saka: Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.

Jāņa evaņģēlijs 6:37