Klusās nedēļas un Lieldienu dievkalpojumi Balvu, Viļakas, Tilžas un Kārsavas evaņģēliski luteriskajās draudzēs.