KAPUSVĒTKU SARAKSTS 2022. GADAM

BALVU, TILŽAS, VIĻAKAS, KĀRSAVAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS

2. jūlijā plkst. 1100 – Čukuļkalna kapos

1300– Kamoļkalna kapos

1400 – Vectilžas kapos

1600 –  Čudarienes kapos

3. jūlijā plkst. 1100 – Balvu kapos

1300 – Miezāju kapos

17. jūlijā plkst. 1400 –  Andrukalna kapos

24. jūlijā plkst. 1200 – Kārsavas kapos

30. jūlijā plkst. 1100 Garosilu kapi

1200   – Pokratas kapos

1400 – Gaiļakalna kapos

6. augustā plkst. 1130 –Beņislavas kapos

1300 – Krišjāņu kapos

1500 –  Kāpessila kapos

7. augustā plkst. 1000–  Jaškovas kapos

14. augustā plkst. 1200 – Priedaines kapos