Svecīšu vakari 2022. gadā

Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas Evaņģēliski luterisko draudžu

17. septembrī plkst.16:00 Kamoļkalna kapsētā

17. septembrī plkst.17:00 Vectilžas kapsētā

17. septembrī plkst.19:00 Čudarienes kapsētā

24. septembrī plkst.18:00  Balvu kapsētā

1. oktobrī  plkst.17:00 Garosilu kapsētā

1. oktobrī   plkst.18:00 Pokratas kapsētā

2. oktobrī  plkst.16:00 Andrakalna kapsētā

2. oktobrīplkst.18:00 Gaiļakalna kapsētā

8. oktobrī plkst.16:00 Krišjāņu kapsētā

8. oktobrī plkst.18:00 Kāpessila kapsētā

15.oktobrī plkst.16:00 Miezāju kapsētā

15. oktobrī plkst.18:00 Priedaines kapsētā

16. oktobrī plkst.16:00 Jaškovas kapsētā