Dievkalpojumi draudzēm

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

6. janvārī Zvaigznes dienas dievkalpojums plkst. 18:00

7. janvārī svētdiena pēc Ziemsvētkiem plkst. 10:00

14. janvārī dievkalpojums plkst. 10:00

21. janvārī dievkalpojums plkst. 10:00

28. janvārī dievkalpojums plkst. 10:00

4. februārī dievkalpojums plkst. 10:00

9. februārī ekumēnisks dievkalpojums veltīts Balvu pilsētas svētkiem plkst. 19:00

11. februārī dievkalpojums plkst. 10:00

18. februārī dievkalpojums plkst. 10:00

24. februārī dievkalpojums par mieru – Ukrainu plkst.16:00

25. februārī dievkalpojums plkst. 10:00

3. martā dievkalpojums plkst. 10:00

10. martā dievkalpojums plkst. 10:00

17. martā dievkalpojums plkst. 10:00

24. martā Pūpolsvētdienas dievkalpojums plkst.10:00

28. martā Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums plkst. 18:00

29. martā Lielās Piektdienas dievkalpojums plkst. 10:00

30. martā Kristus augšāmcelšanās svētku sagaidīšanas

      dievkalpojums plkst. 23:30

31.martā Lieldienu dievkalpojums plkst.10.00

7. aprīlī  Baltās svētdienas dievkalpojums plkst. 10:00

14. aprīlī dievkalpojums plkst. 10:00

21. aprīlī dievkalpojums plkst. 10:00

28. aprīlī dievkalpojums plkst. 10:00

5. maijā dievkalpojums plkst. 10:00

9. maijs Debesbraukšanas dienas dievkalpojums 18:00

12 maijā Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums plkst.10.00

19. maijā Vasarsvētku dievkalpojums plkst. 10:00

26. maijā Trīsvienības svētku dievkalpojums plkst. 10:00

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

14. janvārī dievkalpojums plkst. 12:00

11 februārī dievkalpojums plkst. 12:00

25. februārī dievkalpojums plkst. 16:00

17. martā dievkalpojums plkst. 12:00

29. martā Lielās Piekdienas dievkalpojums plkst. 13:00

1.aprīlī Lieldienu dievkalpojums plkst. 11:00

14. aprīlī dievkalpojums plkst. 12:00

28. aprīlī dievkalpojums plkst. 16:00

12. maijā Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums plkst. 12:00

19.maijā  Vasarsvētku dievkalpojums plkst. 13:00

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

28. janvārī dievkalpojums plkst. 13:00

11. februārī dievkalpojums plkst. 15:00

25. februārī dievkalpojums plkst. 13:00

17. martā dievkalpojums plkst. 15:00

31. martā  Lieldienu dievkalpojums plkst. 13:00

14. aprīlī dievkalpojums plkst. 15:00

28. aprīlī dievkalpojums plkst. 13:00

12. maijā dievkalpojums plkst. 15:00

26 . maijā Vasarsvētku, Trīsvienības svētku

    dievkalpojums plkst. 13:00

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. Baznīcā

18. februārī  dievkalpojums plkst. 13:00

31. martā Lieldienu dievkalpojums plkst.15:00

21. aprīlī dievkalpojums plkst. 13:00

19. maijā Vasarsvētku dievkalpojums plkst. 15:00