Hipotētiski zinātnieki atrod paralēlās pasaules, kas var sadurties ar mūsu Visumu

Zinātnieki uzskata, ka pirmo reizi kosmosā atraduši paralēlās pasaules. Saskaņā ar šo teoriju, mūsu Visums ir tikai maza, milzīgā telpā peldoša daļiņa. Tas nozīmē, ka mūsu Visums ļoti viegli var sadurties ar kādu citu «visumu», ceturtdien ziņo ārvalstu mediji.

Fiziķis un astronoms Stefans Fīnijs ir pārliecināts, ka šādu sadursmju pēdas var atrast arī reliktā starojuma kartēs.

Šajās kartēs ir redzami reliktā starojuma izmaiņu rezultāti. Izpētot kartēs uzrādītos apļveidīgos veidojumus, Fīnijs kopā ar kolēģiem secināja, ka tās ir sava veida «kosmiskās bedres», kuras palikušas pēc paralēlo «visumu» sadursmēm.

Zinātnieki uzskata, ka tālā pagātnē kosmosā norisinājās īstas «visumu cīņas», kurās piedalījās arī mūsu Visums. Zinātnieki apgalvo, ka mūsu Visums piedalījies vismaz četrās «visumu sadursmēs».