Dievkalpojumi ev. lut. draudzēs Balvos, Tilžā, Viļakā un Kārsavā

 

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

6. septembrī dievkalpojums plkst. 10:00 (sadraudzība – agapes mielasts pēc dievkalpojuma)
13. septembrī ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00
20. septembrī dievkalpojums plkst. 10:00
27. septembrī dievkalpojums plkst. 10:00
4. oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 10:00 (sadraudzība)
11. oktobrī ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00
18. oktobrī dievkalpojums plkst. 10:00
25. oktobrī dievkalpojums plkst. 10:00
novembrī Ticības atjaunošanas svētku dievkalpojums plkst. 10:00(sadraudzība)
8. novembrī ģimeņu dievkalpojums plkst.10:00
15. novembrī dievkalpojums veltīts Latvijas Valsts svētkiem 10:00
22. novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums – 10:00
29. novembrī Pirmās Adventes svētdienas dievkalpojums – 10:00
6. decembrī Otrās Adventes svētdienas dievkalpojums plkst. 10:00(sadraudzība)
13. decembrī Trešās Adventes svētdienas ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00
20. decembrī Ceturtās Adventes dievkalpojums plkst. 10:00
24. decembrī Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums – 18:00
25. decembrī Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 10:00
27.decembrī dievkalpojums svētdienā pēc Ziemassvētkiem 10:00
31. decembrī Vecgada vakara dievkalpojums plkst. 18:00
31. decembrī Jaunā gada sagaidīšanas dievkalpojums – 23:30
janvārī otrās svētdienas dievkalpojums pēc Ziemassvētkiem 10:00
6. janvārī Zvaigznes dienas dievkalpojums 18:00

 

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

13. septembrī dievkalpojums plkst. 16:00
27. septembrī Tilžas draudzes un baznīcas 85 gadu jubilejas dievkalpojums 13:00
11.oktobrī dievkalpojums plkst. 16:00
25. oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 13:00
29. novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums – 13:00
13. decembrī Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums 16:00
25. decembrī Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 13:00
27. decembrī Gada noslēguma svētdienas dievkalpojums plkst. 13:00

 

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

13. septembrī dievkalpojums plkst. 12:00 (koncerts atklājot restaurētās baznīcas ērģeles)
11. oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 12:00
25.oktobrī dievkalpojums plkst. 17 :00
8. novembrī dievkalpojums plkst. 12:00
22. novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums plkst. 14:00
13. decembrī Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums plkst. 12:00
24. decembrī Ziemassvētku Svētvakara dievkalpojums plkst. 15:00
31. decembrī Vecgada dievkalpojums plkst. 15:00

 

Dievkalpojumi Kārsavas ev. lut. baznīcā

20 . septembrī dievkalpojums plkst. 13:00
18. oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 13:00
15. novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums plkst. 13:00
20. decembrī Ceturtā Adventes svētdienas dievkalpojums plkst. 13:00
25. decembrī Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 16:00