KAPUSVĒTKU SARAKSTS LUTERISKAJĀM DRAUDZĒM 2016

KAPUSVĒTKU SARAKSTSLUT. DRAUDZĒS 2016

 

  1. jūnijā plkst. 1100– Čukuļkalna kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1100 – Kamoļkalna kapos

              plkst. 1300 – Vectilžas kapos

              plkst. 1500 – Čudarienes kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1100 – Balvu kapos

               plkst. 1300 – Miezāju kapos

 

9.jūlijā   plkst. 1600 –Beņislavas kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1500 – Andrukalna kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1300 – Gaiļakalna kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1200 Pokratas kapos

                plkst.  1400 – Krišjāņu kapos

                 plkst. 1600 –  Kāpessila kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1200 – Kārsavas kapos

                 plkst. 1400 – Garosilu kapos

        

  1. augustā plkst. 1000 – Jaškovas kapos

 

  1. augustā plkst. 1200 – Priedaines kapos