Dievkalpojumi Balvu, Viļakas, Tilžas un Kārsavas ev. lut. baznīcā

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

4.septembrī dievkalpojums plkst. 10:00

11.septembrī ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00

18.septembrī dievkalpojums plkst. 10:00

25.septembrī dievkalpojums plkst. 10:00

2.oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 10:00 (sadraudzība)

9.oktobrī ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00

16.oktobrī dievkalpojums plkst. 10:00

23.oktobrī dievkalpojums plkst. 10:00

30.oktobrī Ticības atjaunošanas svētku dievkalpojums plkst. 10:00(sadraudzība)

6.novembrī dievkalpojums plkst.10:00

13.novembrī dievkalpojums veltīts Latvijas Valsts svētkiem 10:00

20.novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums – 10:00

27.novembrī Pirmās Adventes svētdienas dievkalpojums – 10:00

4.decembrī Otrās Adventes svētdienas dievkalpojums plkst. 10:00(sadraudzība)

11.decembrī Trešās Adventes ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00

18.decembrī Ceturtās Adventes dievkalpojums plkst. 10:00

24.decembrī Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums – 18:00

25.decembrī Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 10:00

31.decembrī Vecgada vakara dievkalpojums plkst. 18:00

31.decembrī Jaunā gada sagaidīšanas dievkalpojums – 23:30

1.janvārī svētdiena pēc Ziemassvētkiem 10:00

6.janvārī Zvaigznes dienas dievkalpojums 18:00

 

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

11.septembrī dievkalpojums plkst. 12:00

25.septembrī dievkalpojums 17:00

9.oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 12:00

23.oktobrī dievkalpojums plkst. 13 :00

13.novembrī dievkalpojums plkst. 12:00

27.novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums plkst. 17:00

11.decembrī Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums plkst. 12:00

24.decembrī Ziemassvētku Svētvakara dievkalpojums plkst. 15:00

 

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

11. septembrī dievkalpojums plkst. 16:0

25. septembrī dievkalpojums 13:00

9.oktobrī dievkalpojums plkst. 16:00

30.oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 13:00

13.novembrī dievkalpojums – 16:00

27.novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums 13:00

11.decembrī Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums plkst. 16:00

25.decembrī Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 13:00

31.decembrī Vecgada dievkalpojums plkst. 15:00

 

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. baznīcā

18 . septembrī dievkalpojums plkst. 13:00

16.oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 13:00

20.novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums plkst. 13:00

18.decembrī Ceturtā Adventes dievkalpojums plkst. 13:00

25.decembrī Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 16:00(sadraudzība)