Evaņģēliski luterisko draudžu Svecīšu vakari 2016. gadā

24.septembrī Balvu kapsētā plkst. 18:00IMG_6117

1.oktobrī Vectilžas kapsētā plkst. 16:00

1.oktobrī Čudarienes kapsēta plkst. 18:00

2.oktobrī Kamoļkalna kapsētā plkst. 15:00

2.oktobrī Garosilu kapsētā pulkst. 16:00

2.oktobrī Pokratas kapsētā plkst. 18:00

9.oktobrī Gaiļakalna kapsētā plkst. 18:00

15.oktobrī Krišjāņu kapsētā plkst. 15:00

15.oktobrī Kāpessila kapsētā plkst. 17:00

16.oktobrī Andrakalna kapsētā plkst. 17:00

22.oktobrī Priedaines kapsētā plkst. 16:00

23.oktobrī Miezāju kapsētā plkst. 15:00

29.oktobrī Jaškovas kapsētā plkst. 15:00