IESVĒTES MĀCĪBA


Balvu Evaņģēliski luteriskā draudze aicina visus intresentus sestdien, 9.februārī, plkst. 10:00 uz iesvētes mācības kursa sākumu. Iesvētes nodarbību mērķis ir iepazīstināt ar svarīgākajiem kristietības principiem, lai ikviens klausītājs varētu izšķirties par savām attiecībām ar Dievu.
Topošie draudzes locekļi var uzzināt būtiskāko par kristīgo ticību, par Dievu; par luterisko mācību un savu nākamo draudzi. (Nodarbības iespējams un pat ieteicams apmeklēt arī jau iesvētītajiem draudzes locekļiem.)
Nodarbības vada mācītājs Mārtiņš Vaickovskis.