4. Adventa dievkalpojums un koncerts Balvu ev. lut. baznīcā 23. decembrī pulksten 10:00 Koncertā izstāsies tenors Jānis Kurševs