Evaņģēliski luterisko draudžu Svecīšu vakari 2019. gadā

        
Evaņģēliski luterisko draudžu
Svecīšu vakari 2019. gadā

 5. oktobrī  plkst.18:00  Balvu kapsētā

6. oktobrī plkst.16:30 Kamoļkalna kapsētā

6. oktobrī plkst.18:00 Vectilžas kapsētā

12. okrobrī  plkst.17:00 Garosilu kapsētā

12.oktobrī plkst.18:00 Pokratas kapsētā

13. oktobrī  plkst.16:00 Andrakalna kapsētā

13. oktobrī plkst.18:00 Čudarienes kapsētā

19. oktobrī plkst.16:00 Krišjāņu kapsētā

19. oktobrī plkst.18:00 Kāpessila kapsētā

20.oktobrī plkst.17:00 Miezāju kapsētā

27. oktobrī  plkst.16:00 Gaiļakalna kapsētā

2. novembrī plkst.16:00 Priedaines kapsētā

3.novembrī  plkst.16:00 Jaškovas kapsētā