Dievkalpojumi Balvu baznīcā 2019 gada Ziemsvētkiem

Balvu ev. lut. draudze
24. decembrīplkst. 18:00
25. decembrīplkst. 10:00
29. decembrīplkst. 10:00
31. decembrīplkst. 18:00
31. decembrīplkst. 23:30
5. janvārīplkst. 10:00Pēc dievk. draudzes eglīte
6. janvārīplkst. 18:00