Aktuāli!

Kristus mīļotie Balvu draudzē! Sekojot krīzes vadības padomes un valdības lēmumiem par papildus pasākumiem jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 ierobežošanai, arī Balvu Ev. lut. draudze atceļ visus dievkalpojumus un svētdarbības no 30. marta līdz 14. aprīlim. Lai Dieva žēlastība ir ar jums un aicinām būt vienotiem kopīgās lūgšanās, aizlūgšanās katram paliekot savās mājās!

Būsim pateicīgi par jūsu ziedojumiem draudzes tekošo vajadzību nodrošināšanai.

Draudzes bankas konts:

LV24UNLA0050018060267