Dievkalpojumi draudzēs janvāra mēnesī

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā 

(Dievkalpojumu tiešraides https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze )

 3. janvārī dievkalpojums plkst. 10:00  

6. janvārī Zvaigznes dienas dievkalpojums plkst. 18:00

10. janvārī ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00

17. janvārī vārda dievkalpojums plkst. 10:00

24. janvārī dievkalpojums plkst. 10:00

31. janvārī dievkalpojums plkst. 10:00

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

 10. janvārī dievkalpojums plkst. 12:00

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

 31. janvārī dievkalpojums plkst. 13:00

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. Baznīcā

 17. janvārī dievkalpojums plkst. 13:00