Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu Tēvs ir žēlīgs. Lūkas Evaņģēlijs.6:36 2021. gada lozungs