Dievkalpojumi martā

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

7. martā dievkalpojums plkst. 10:00

14. martā Vārda dievkalpojums plkst. 10:00

21. martā dievkalpojums plkst. 10:00

28. martā Pūpolsvētdienas dievkalpojums plkst.10:00

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

14. martā dievkalpojums plkst. 12:00 (Dievkalpojums klātienē atcelts!)

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

28. martā Pūpolsvētdienas dievkalpojums plkst.13:00

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. Baznīcā

 21. martā dievkalpojums plkst. 13:00