Dievkalpojumi februāra mēnesī draudzēs

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

(Dievkalpojumu tiešraides https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze )

7. februārī dievkalpojums plkst. 10:00 ar tiešraidi14. februārī Vārda dievkalpojums plkst. 10:00

21. februārī dievkalpojums plkst. 10:00 ar tiešraidi

28. februārī dievkalpojums plkst. 10:00

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

(Dievkalpojumu tiešraides https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze )

 14. februārī dievkalpojums plkst. 12:00 ar tiešraidi

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

(Dievkalpojumu tiešraides https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze )

28. februārī dievkalpojums plkst. 13:00 ar tiešraidi

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. Baznīcā

21. februārī  dievkalpojums plkst. 13:00