Vasarsvrsvētki

Iesvētību dievkalpojums un

Lektora Gunta Ķikuta amatā ievešana

Balvu evaņģēliski luteriskajā baznīcā

2021. gada 23. maijā