Dievkalpojumi draudzēm

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

6.jūnijs plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

13.jūnijs plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

20.jūnijs plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

27.jūnijs plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

4.jūlijs  plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

11.jūlijs  plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

18.jūlijs  plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

25.jūlijs  plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

1.augusts plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

8.augusts plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

15.augusts plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

22.augusts plkst. 1000–  Svētdienas dievkalpojums

29.augusts plkst. 1000 – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums

5.septembris plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

12.septembris plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums (Bez Dievgalda)

19.septembris plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

26.septembris plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

27.jūnijs  plkst. 1300 – Svētdienas dievkalpojums

25.jūlijs  plkst. 1300 – Svētdienas dievkalpojums

29.augusts plkst. 1300 – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums

12.septembris plkst. 1400 – Svētdienas dievkalpojums

26.septembris plkst. 1300 – Pļaujas svētku dievkalpojums

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

13.jūnijs plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

11.jūlijs  plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

29.augusts plkst. 1500 – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums

12.septembris plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

26.septembris plkst. 1500 – Svētdienas dievkalpojums

Dievkalpojumi Kārsavas ev. lut. baznīcā

20.jūnijs  plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

25.jūlijs  plkst. 1100 – Kapusvētku dievkalpojums

15.augusts plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

19.septembris plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums