Ar Dievu, vecais gads! Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīca 31.12.22. Pulksten 18:00 un 23:30 un 1. Janvārī 10:00

11:00 draudzes eglīte.

Visi mīli gaidīti!