KAPUSVĒTKU SARAKSTS 2023. GADAM

BALVU, TILŽAS, VIĻAKAS, KĀRSAVAS

 EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS

1. jūlijā plkst. 1100 – Čukuļkalna kapos

2. jūlijā plkst. 1100 – Balvu kapos

1300 – Miezāju kapos

8. jūlijā  plkst. 1300– Kamoļkalna kapos

1400 – Vectilžas kapos

1600 –  Čudarienes kapos

22. jūlijā plkst. 1100 – Garosilu kapi

1200   – Pokratas kapos

1400 – Gaiļakalna kapos

23. jūlijā plkst. 1200 – Kārsavas kapos

5. augustā  plkst. 1300 – Krišjāņu kapos

1500 –  Kāpessila kapos

6. augustā plkst. 1000–  Jaškovas kapos

12. augustā plkst. 1100 –Beņislavas kapos

1400 –  Andrukalna kapos

13. augustā plkst. 1200 – Priedaines kapos