Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas Evaņģēliski luterisko draudžu Svecīšu vakari 2023. gadā

Svecīšu vakari

Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas Evaņģēliski luterisko draudžu

23. septembrī plkst. 16:30  Garosilu kapsētā

23. septembrī plkst. 18:00  Balvu kapsētā 

24. septembrī plkst.16:00 Pokratas kapsētā

24.septembrī plkst.18:00 Miezāju kapsētā

1. oktobrī plkst. 15:00Kamoļkalna kapsētā 

1. oktobrī plkst.16:00 Vectilžas kapsētā

1. oktobrī plkst.18:00 Čudarienes kapsētā

7. oktobrī plkst.18:00 Priedaines kapsētā

8. oktobrī   plkst.17:00 Andrakalna kapsētā

14. oktobrīplkst.16:00 Gaiļakalna kapsētā

14. oktobrī plkst.18:00 Jaškovas kapsētā 

22. oktobrī plkst.15:00 Krišjāņu kapsētā 

22. oktobrī plkst.17:00 Kāpessila kapsētā