Dievkalpojumi draudzēm

  Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

1. oktobrī plkst.10:00 Pļaujas svētku dievkalpojums

8. oktobrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

14.oktobrī plkst.13:00 jauno mācītāju Ordinācijas dievkalpojums

15. oktobrī plkst.10:00 ģimeņu dievkalpojums

22. oktobrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

29. oktobrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

31.oktobris plkst.18:00 Reformācijas svētku dievkalpojums

5. novembrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

12. novembrī plkst.10:00 ģimeņu dievkalpojums

19. novembrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

26. novembrī plkst.10:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

3. decembrī plkst.10:00 Pirmās Adventes svētdienas dievkalpojums

10. decembrī plkst.10:00 Otrās Adventes svētdienas ģimeņu dievkalpojums  

17. decembrī plkst.10:00 Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums

24 . decembrī plkst.10:00 Ceturtās Adventes svētdienas dievkalpojums  

24. decembrī plkst.18:00 Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums

25. decembrī plkst.10:00 Ziemsvētku dievkalpojums

31. decembrī plkst.10:00  Vecgada dievkalpojums

31. decembrī plkst.23:30 Jaunā gada sagaidīšanas dievkalpojums

6.janvārī plkst.18:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums

7.janvārī plkst.10:00 Svētdienas pēc Zvaigznes dienas dievkalpojums (pēc dievkalpojuma sadraudzības pasākums)

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

15. oktobrī plkst.12:00  Dievnama 95 gadu jubilejas dievkalpojums

12. novembrī plkst.12:00 Pļaujas svētku dievkalpojums

26. novembrī plkst.16:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

10. decembrī plkst.12:00 Otrās Adventes svētdienas dievkalpojums

24. decembrī plkst.15:00 Ziemsvētku Svētvakara dievkalpojums

14.janvārī plkst.12:00 svētdienas dievkalpojums (sadraudzības pasākums)

       

  Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

8. oktobrī plkst.13:00 Pļaujas svētku dievkalpojums

12. novembrī plkst.16:00 svētdienas dievkalpojums

26. novembrī plkst.13:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

10. decembrī plkst.15:00 Otrās Adventes svētdienas dievkalpojums  

25. decembrī plkst.13:00 Ziemsvētku dievkalpojums

31. janvārī plkst.13:00 Vecgada dievkalpojums

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. baznīcā

22. oktobrī plkst.13:00  Pļaujas svētku dievkalpojums

19. novembrī plkst.13:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

25. decembrī plkst.15:00 Ziemsvētku dievkalpojums

      (sadraudzības pasākums)

21. janvārī plkst.13:00 svētdienas dievkalpojums