Dievkalpojumu un kapusvētki luterāņu draudzēm 2024. gada vasarā

22.jūnijā plkst. 1100 – Čukuļkalna kapos

6.jūlijā plkst. 1100Andrukalna kapos

1300– Kamoļkalna kapos

1400 – Vectilžas kapos

1600 –  Čudarienes kapos

7. jūlijā plkst. 1100 – Balvu kapos

1300 – Miezāju kapos

13. jūlijā plkst. 1100 – Garosilu kapi

1200   – Pokratas kapos

1300 – Gaiļakalna kapos

21. jūlijā plkst. 1200 – Kārsavas kapos

3. augustā  plkst. 1100 – Beņislavas kapos 

1200 – Krišjāņu kapos

1400 –  Kāpessila kapos

4. augustā plkst. 1000–  Jaškovas kapos

11. augustā plkst. 1200 – Priedaines kapos

    Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

2.jūnijs plkst. 1000 – Dievkalpojums, draudzes nama pateicības 10 gadu svētki

9.jūnijs plkst. 1000Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda)

16.jūnijs plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

23.jūnijs plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

30.jūnijs plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

7.jūlijs  plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda)

14.jūlijs  plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda)

21.jūlijs  plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

28.jūlijs  plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda)

4.augusts plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda)

11.augusts plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

18.augusts plkst. 1000–  Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda)

25.augusts plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

1.septembris plkst. 1000 – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums

8.septembris plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda)

15.septembris plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

22.septembris plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda)

29.septembris plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

30.jūnijs plkst. 1300 – Svētdienas dievkalpojums

28.jūlijs  plkst. 1300 – Svētdienas dievkalpojums

25.augusts plkst. 1300–  Svētdienas dievkalpojums

8.septembris plkst. 1500 – Svētdienas dievkalpojums

29.septembris plkst. 1300 – Pļaujas svētku dievkalpojums

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

9.jūnijs plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

23.jūnijs  plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums kopā ar vācu māsu draudzi

14.jūlijs  plkst. 1200Svētdienas dievkalpojums

11.augusts plkst. 1400 – Svētdienas dievkalpojums

8.septembris plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

29.septembris plkst. 1600 – Svētdienas dievkalpojums

Dievkalpojumi Kārsavas ev. lut. baznīcā

16.jūnijs  plkst. 1300 – Svētdienas dievkalpojums

21.jūlijs  plkst. 1200 – Kapusvētku dievkalpojums

4.augusts plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

15.septembris plkst. 1300 – Dievnama 85 gadu jubilejas dievkalpojums