Bīskapa Eināra Alpes vēstījums Ziemassvētkos

Ziemsvētki mūs pietuvina. Pirmkārt jau vienu otram. Tas notiek visdažādākajos veidos – caur apsveikumu kartiņām, telefona zvaniem, dažādām dāvanām. Ja citādi grūti bijis atrast laiku, tad šajā svētku laikā vairāk tuvojamies viens otram.
Ziemsvētki mūs pietuvina bērnībai. Bērnības atmiņas mums katram ir tik dārgas. Atceramies kā svinējām šos svētkus arī tad , kad to darījām slepus. Atceramies, kā bērnībā mirdzēja mūsu acis uzlūkojot svētku eglīti un saņemot rokās vecāku sarūpēto dāvanu.
Ziemsvētki mūs pietuvina gadu mijai. Šajā laikā aptveram, ka gads tuvojas noslēgumam un pārlūkojam – kāds tas mums katram ir bijis.
Ziemsvētki mūs pietuvina debesīm! Jo svētku vēsts, saturs, piepildījums nāk taču no debesīm, no Dieva. Tātad šie svētki mūs pietuvina Dievam.
Ko šie svētki vēlas mums pateikt, uz ko Dievs caur tiem mūs aicina?
Ziemsvētki vēlas pārveidot mūsu eksistenci tās svarīgākajos jautājumos. Tie vēlas mūs pārveidot pašos pamatos. Šo lielo un būtisko pārvērtību dēļ Dievs sūtīja šajā pasaulē savu Dēlu. Mēs Bībelē lasām, ko pravietis Jesaja par to sacīja , kā pravietis Dēlu aprakstījis. Izlasi to uzmanīgi :
,, Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir:,,Brīnišķais padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera lielskungs.”” Jesaja 9-5.
Jēzus Kristus ienāca šajā pasaulē kā Gaisma. Ienāca lai katru no mums pietuvinātu mūsu Radītājam Dievam.
Ko Tevī vēlas šī Pasaules Gaisma ieraudzīt? To, ka Tava dzīve mainās. Ka tie talanti, kurus Dievs Tev ir devis – pamostās! Ka tās dāvanas, ar kurām Radītājs Tevi jau šūpulī ir apdāvinājis, Tu mācies likt lietā. Ka Tu pārvari savu kūtrumu un sāc mīlestībā kalpot citiem.
Ziemsvētki pietuvina mūsu cerības, ka Dievs tā aizskar mūsu dvēseles stīgas, ka mēs no jauna kļūstam gatavi tiekties uz labo, uz pilnīgo, uz svētīgo, uz dievišķo.
Ziemsvētki mūs pietuvina mūsu patiesajiem avotiem. Kas tos ir atradis, tas pie tā vēlas palikt vienumēr un tapēc no sirds priecājas par šiem svētkiem.
Novēlu šajā svētku laikā tuvoties šai vēstij ikvienu, kuri to vēl nav savā dzīvē atraduši un sirdi tai atvēruši.
Ziemsvētki ir svētki mums visiem. Dievs Kristu šajā pasaulē sūtīja priekš mums visiem!
Lai jaunajā 2011 gadā staigājam un dzīvojam tuvāk esot viens otram un tuvāk savam Kungam!
Sveicot visus gaišajos Kristus dzimšanas svētkos un Jaunajā 2011. gadā
Sirsnībā Jūsu bīskaps E.Alpe