Cerībai ir divas skaistas meitas

Cerībai ir divas skaistas meitas, to vārdi ir Dusmas un Drosme;
dusmas par to, kā lietas izskatās šobrīd, un drosme gādāt par
to, lai tās nepaliek tādas, kādas tās ir. (Augustīns)