Desmit pazīmes, kas liecina, ka jūs par maz lasāt Bībeli:)

1) Mācītājs paziņo par sprediķi no Vēstules galatiešiem, un jūs sākat to meklēt satura rādītājā.
2) Pirmā doma par Ābrahāmu, Īzaku un Jēkabu ir – vai tik viņi nav slavenā grupa, kurai bija vairāki hiti 60. un 70. gados?
3) Jūs atverat Lūkas evaņģēlija lappuses, un ārā izkrīt avīžu izgriezumi no Pirmā pasaules kara laika.
4) Jūsu mīļākais Vecās Derības patriarhs ir Herkuless.
5) Neliela ķirmju ģimene ir iemitinājusies jūsu Bībeles Psalmu grāmatā.
6) Jūs kaitina tas, ka nevarat atrast Brūsu Vilisu nedz satura rādītājā, nedz konkordancē.
7) Pieķerot savu bērnu lasām Salamana Augsto dziesmu, jūs kategoriski prasāt: “Kas tev deva to lasīt?”
8 ) Jūs esat pārliecināti, ka mazie pravieši ir strādājuši raktuvēs.
9) Jūs pārņem neizpratne ik reizi, kad mācītājs piemin desmit Dieva kaušļus.
10) Bērni jums uzdod aizdomīgi daudz jautājumu par tradicionālo vakara stāstu “Ganu zēns Jona un viņa daudzkrāsainais šķirsts.

No laikraksta “Latvijas Luterānis”