Jaunas iespējas

Aizej apskaties un novērtē un varbūt tieši tur tu uzzināsi par notiekošo mūsu draudzē.
http://www.draugiem.lv/Balvudraudze

Lāčplēša diena

Latvijas karogs

Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.
Laika posms no 1918. gada 18. novembra – Latvijas Republikas proklamēšanas dienas – līdz 1919. gada 11. novembrim – Rīgas atbrīvošanai no iekarotāju karaspēka – ir viens no sarežģītākajiem Latvijas vēsturē. Lai gan 1918. gadā tika pasludināta Latvijas neatkarība, valstī vēl aizvien atradās vācu un krievu karaspēks, un tikai 1919. gadā, kad Latvijas Brīvības cīņu laikā iekarotāji tika padzīti no Rīgas, kļuva skaidrs, ka valsts ir atguvusi un nostiprinājusi savu neatkarību.
Bermontiāde ir ievērojama ar to, ka sākotnēji salīdzinoši nelielā Latvijas valsts armija ar ierobežotiem resursiem spēja sakaut skaitliski daudz lielāko un labāk bruņoto Rietumu brīvprātīgo armiju. Kā galvenie Latvijas valsts armijas uzvaras iemesli tiek minēti – latviešu karavīru drosme un varonīgums; sabiedroto valstu sniegtais atbalsts Latvijai; pretinieka armijas iniciatīvas trūkums un sliktā kaujas organizācija.
Lāčplēša diena ir nozīmīga arī ar to, ka 1919. gada 11. novembrī tika dibināts Latvijas valsts apbalvojums – Lāčplēša Kara ordenis ar devīzi „Par Latviju”. Lāčplēša kara ordeni piešķīra Latvijas armijas karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri piedalījās Latvijas Brīvības cīņās vai sniedza ieguldījumu un sekmēja Latvijas valsts nodibināšanu.

Mārtiņa Lutera 527. dzimšanas diena

Jo, kad viens saka: Es turos pie Pāvila, bet otrs: Es pie Apolla, – vai tad neesat miesīgi? Kas tad ir Apolls, un kas ir Pāvils? Tik kalpi, ar kuru palīdzību jūs kļuvāt ticīgi. (1.Kor.3:4-5)

Es lūdzu, noklusējiet manu vārdu un sauciet sevi nevis par luterieāņiem, bet kristiešiem. Kas ir Luters? Mācība taču nav mana. Tāpat es arī neviena dēļ neesmu krustā sists. Svētais Pāvils negribēja, lai kristieši sauktu sevi par Pāvila vai Pētera sekotājiem, bet gan – par kristiešiem. Kā gan es, nabaga tārps, būtu nonācis tik tālu, ka Kristus bērniem vajadzētu saukties manā piedauzīgajā vārdā?
Bet, ja tu uzskati, ka Lutera mācība ir evaņģēliska, tad nevari pavisam atmest Luteru; citādi tu līdz ar viņu atmetīsi arī viņa mācību, kuru atzīsti par Kristus mācību. Ja Timotejam būtu bijis diezgan, ka viņš atzinis Evaņģēliju, Pāvils nebūtu viņam piekodinājis, lai nekaunas arī no viņa – ne Pāvila kā cilvēka, bet Evaņģēlija dēļ, kas viņus saistīja. Ja nu Timotejs būtu sacījis: es neturos nedz pie Pāvila, nedz pie Pētera, bet pie Kristus, zinādams, ka Pāvils un Pēteris Kristu sludina, – viņš tomēr līdz ar to būtu noliedzis pašu Kristu. Jo Mateja evaņģēlija 10. nodaļā Kristus saka: “Kas jūs uzņem, tas uzņem arī Mani; kas jūs nicina, tas nicina Mani.”

Mārtiņa Lutera dzimšanasdienā – Mārtiņdienā

Mārtiņdiena tiek saistīta ar Mārtiņa Lutera dzimšanu 10.novembrī. Ir zināms ka Mārtiņa diena pasaulē pazīstama ar šo vārdu jau no 650.gada, un Mārtiņam Luteram šis vārds tika dots tādēļ, ka viņš piedzima Mārtiņa dienā.

Vīri melnā…

Kādu svētdienas rītu, dievkalpojuma laikā, 2000 draudzes locekļi bija pārsteigti ieraugot baznīcā ienākam divus vīrus. Abi bija tērpušies melnā no galvas līdz kājām, un rokās turēja automātus. Viens no vīriem izsaucās: ‘Ikviens, kurš ir gatavs mirt Jēzus dēļ, palieciet, kur esat!’ Tai pašā brīdī, no baznīcas izskrēja ārā visi draudzes koristi, tāpat arī diakoni un liela daļa draudzes. No 2000 palika tikai 20 cilvēku. Vīrietis, kurš bija kliedzis, atsedza seju, paskatījās uz mācītāju un teica: ‘Nu re, mācītāj! Tikām vaļā no visiem liekuļiem. Tagad jūs varat atsākt vadīt dievkalpojumu. Lai jums jauka svētdiena!’ Un abi vīri devās ārā no baznīcas.
Jocīgi, cik vienkārši cilvēks spēj novērsties no Dieva…. un tad brīnīties, kāpēc pasaule ir tieši tāda, kāda tā šobrīd ir…
Jocīgi, kad ticam visam, ko raksta avīzes, bet apšaubām to, kas rakstīts Bībelē.
Jocīgi, ka ikviens vēlas nonākt debesīs, bet bez ticības un domām, vārdiem, darbiem, ko māca Bībele.
Jocīgi vai baisi???
Jocīgi, kā viena daļa apgalvo: ’Es ticu Dievam’, bet tik un tā seko sātanam (kurš, starp citu, arī ‘tic’ Dievam).
Jocīgi, ka mēs varam sūtīt tūkstošiem dažādu jociņu pa e-pastu un tie ātri izplatās, bet kad jānosūta kāda ziņa, kas saistās ar To Kungu, cilvēki ilgi pārdomā, vai ar to dalīties vai nē.
Jocīgi, kā rupjās, vulgārās un neķītrās lietas brīvi darbojas interneta vidē, bet publiskas diskusijas par Jēzu tiek nomāktas gan skolās, gan darba vietās.
Jocīgi, vai ne? Jocīgi, ka spējam aizdegties ticībā uz Jēzu svētdienās, bet apklusināt to pārējās nedēļas dienās.
Vai Tev tas neliekas smieklīgi?
Jocīgi, bet Tu, droši vien, nepārsūtīsi šo ziņu daudziem no saviem paziņām, jo neesi pārliecināts par viņu ticību, vai to, ko viņi padomās par Tevi.
Jocīgi, ka mūs vairāk uztrauc tas, ko citi cilvēki par mums domā, un nevis, kā mūs redz Dievs
Vai Tu pārdomā to visu?

MĀRTIŅA LUTERA 95 TĒZES

Diskusija par grēku atlaides spēka izskaidrojumu Lutera strīds ar Tecelu

Publicēts 1517. gada 31. oktobrī Vitenbergā

Patiesā mīlestībā (bez jebkādiem sava goda meklējumiem), dedzīgi vēlēdamies atklāt patiesību, godājamais tēvs Mārtiņš Luters, Vitenbergas augustīnietis, brīvo mākslu un Svēto Rakstu maģistrs ar Dieva žēlastību ir nolēmis sniegt šos izteikumus par grēku atlaidēm, lai aizstāvētu savus uzskatus diskusijā ar sludinātājordeņa brāli Johanu Tecelu: tādēļ tie, kuriem nav iespējams klātienē pārrunāt ar viņu šīs lietas, tiek lūgti tās noskaidrot ar šī raksta starpniecību.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, āmen.

95 tezes

Lutera roze

Mārtiņš Luters 1538. gada 8. jūlijā vēstulē nirnbergietim Lācaram Šprengleram piemin savu zīmogu — „manas teoloģijas pazīšanās zīmi. Tam jābūt melnam krustam sirdī, kura būtu savā dabiskajā krāsā, lai sev atgādinātu, ka svētlaimīgus mūs dara ticība krustā sistajam. Jo taisnots tiek no sirds ticības.

Lai gan tas ir melns krusts, nāvējošs un sāpinošs, tas tomēr atstāj sirdi viņas pašas krāsā, nesagandē tās dabu, t.i., tas nenonāvē, bet saglabā dzīvu. … Šādai sirdij jāatrodas baltas rozes viducī, norādot, ka ticība dod līksmību, iepriecinājumu un mieru — tāpēc rozei jābūt baltai un nevis sarkanai; jo baltā ir garu un visu eņģeļu krāsa.

Šāda roze atrodas debeszilā laukumā, kaut arī tāds prieks garā un ticībā ir sagaidāmā debesu prieka iesākums — jau tagad gan iekšēji apjēdzams un cerībā satverams, tomēr acīm vēl neredzams. Un šādā laukumā zelta gredzens — ka tāda debesu svētlaime paliek mūžīgi, bez gala un brīnišķīgi pār visām lietām, kā arī zelts ir tas dārgākais, brīnišķīgākais metāls.”

Ikdienas Dieva vārds – Lozungi

21.oktobrī ceturtdienā

Viņu sudrabs un zelts tos nevar izglābt Tā Kunga dusmības dienā. (Ech 7:19)

Pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas pieder. (Lk 12:15)

Balvu draudze šajā nedēļā jūs gaida…

Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kas ir teicis: “Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!” /Mārtiņš Luters/

Sieviešu sadraudzības vakars trešdien 18:30
Draudzes kora mēģinājums ceturtdien 20:00
Viļakas draudzes ekskursija. piektdien uz Kārķiem (Vidzemē), kurā var piedalīties Balvu draudzes locekļi.
Bībeles stundas piektdienās plkst. 18:15
Svētdienas skola bērniem piektdienās plkst. 18:15
Svecīšu vakars Kāpessila kapsētā sestdien 17:00
Balvu draudzes jauniešu vakars sestdien 19:00
Dievkalpojums svētdien plkst. 10:00 (ar bērnu kristībām)
Draudzes senioru sadraudzība svetdien pēc dievkalpojuma
Svecīšu vakars Čudarienes kapsētā 18:00

Sveiciens visiem!

Sveicam visus Balvu ev. – lut. draudzes mājas lapā!
Mums ir patiess prieks, ka šī iecere par savu mājas lapu ir realizējusies! Šeit jūs varēsiet uzzināt par jaunākajām aktualitātēm, aktiviātēm draudzē, lasīt kristīgus rakstus.
Lai šī mājas lapa kalpo par labu informācijas un kristīgo avotu!