KAPUSVĒTKU SARAKSTS 2023. GADAM

BALVU, TILŽAS, VIĻAKAS, KĀRSAVAS

 EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS

1. jūlijā plkst. 1100 – Čukuļkalna kapos

2. jūlijā plkst. 1100 – Balvu kapos

1300 – Miezāju kapos

8. jūlijā  plkst. 1300– Kamoļkalna kapos

1400 – Vectilžas kapos

1600 –  Čudarienes kapos

22. jūlijā plkst. 1100 – Garosilu kapi

1200   – Pokratas kapos

1400 – Gaiļakalna kapos

23. jūlijā plkst. 1200 – Kārsavas kapos

5. augustā  plkst. 1300 – Krišjāņu kapos

1500 –  Kāpessila kapos

6. augustā plkst. 1000–  Jaškovas kapos

12. augustā plkst. 1100 –Beņislavas kapos

1400 –  Andrukalna kapos

13. augustā plkst. 1200 – Priedaines kapos

Iesvētes mācība

Zvaigznes diena

Ar Dievu, vecais gads! Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīca 31.12.22. Pulksten 18:00 un 23:30 un 1. Janvārī 10:00

11:00 draudzes eglīte.

Visi mīli gaidīti!

Ērģelnieku salidojums Balvos

Sieviešu nometne

Svecīšu vakari 2022. gadā

Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas Evaņģēliski luterisko draudžu

17. septembrī plkst.16:00 Kamoļkalna kapsētā

17. septembrī plkst.17:00 Vectilžas kapsētā

17. septembrī plkst.19:00 Čudarienes kapsētā

24. septembrī plkst.18:00  Balvu kapsētā

1. oktobrī  plkst.17:00 Garosilu kapsētā

1. oktobrī   plkst.18:00 Pokratas kapsētā

2. oktobrī  plkst.16:00 Andrakalna kapsētā

2. oktobrīplkst.18:00 Gaiļakalna kapsētā

8. oktobrī plkst.16:00 Krišjāņu kapsētā

8. oktobrī plkst.18:00 Kāpessila kapsētā

15.oktobrī plkst.16:00 Miezāju kapsētā

15. oktobrī plkst.18:00 Priedaines kapsētā

16. oktobrī plkst.16:00 Jaškovas kapsētā

Ērģelnieku salidojums Balvos

koncerts baznīca

KAPUSVĒTKU SARAKSTS 2022. GADAM

BALVU, TILŽAS, VIĻAKAS, KĀRSAVAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS

2. jūlijā plkst. 1100 – Čukuļkalna kapos

1300– Kamoļkalna kapos

1400 – Vectilžas kapos

1600 –  Čudarienes kapos

3. jūlijā plkst. 1100 – Balvu kapos

1300 – Miezāju kapos

17. jūlijā plkst. 1400 –  Andrukalna kapos

24. jūlijā plkst. 1200 – Kārsavas kapos

30. jūlijā plkst. 1100 Garosilu kapi

1200   – Pokratas kapos

1400 – Gaiļakalna kapos

6. augustā plkst. 1130 –Beņislavas kapos

1300 – Krišjāņu kapos

1500 –  Kāpessila kapos

7. augustā plkst. 1000–  Jaškovas kapos

14. augustā plkst. 1200 – Priedaines kapos