Dievkalpojumi draudzēm

  Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

1. oktobrī plkst.10:00 Pļaujas svētku dievkalpojums

8. oktobrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

14.oktobrī plkst.13:00 jauno mācītāju Ordinācijas dievkalpojums

15. oktobrī plkst.10:00 ģimeņu dievkalpojums

22. oktobrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

29. oktobrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

31.oktobris plkst.18:00 Reformācijas svētku dievkalpojums

5. novembrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

12. novembrī plkst.10:00 ģimeņu dievkalpojums

19. novembrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

26. novembrī plkst.10:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

3. decembrī plkst.10:00 Pirmās Adventes svētdienas dievkalpojums

10. decembrī plkst.10:00 Otrās Adventes svētdienas ģimeņu dievkalpojums  

17. decembrī plkst.10:00 Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums

24 . decembrī plkst.10:00 Ceturtās Adventes svētdienas dievkalpojums  

24. decembrī plkst.18:00 Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums

25. decembrī plkst.10:00 Ziemsvētku dievkalpojums

31. decembrī plkst.10:00  Vecgada dievkalpojums

31. decembrī plkst.23:30 Jaunā gada sagaidīšanas dievkalpojums

6.janvārī plkst.18:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums

7.janvārī plkst.10:00 Svētdienas pēc Zvaigznes dienas dievkalpojums (pēc dievkalpojuma sadraudzības pasākums)

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

15. oktobrī plkst.12:00  Dievnama 95 gadu jubilejas dievkalpojums

12. novembrī plkst.12:00 Pļaujas svētku dievkalpojums

26. novembrī plkst.16:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

10. decembrī plkst.12:00 Otrās Adventes svētdienas dievkalpojums

24. decembrī plkst.15:00 Ziemsvētku Svētvakara dievkalpojums

14.janvārī plkst.12:00 svētdienas dievkalpojums (sadraudzības pasākums)

       

  Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

8. oktobrī plkst.13:00 Pļaujas svētku dievkalpojums

12. novembrī plkst.16:00 svētdienas dievkalpojums

26. novembrī plkst.13:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

10. decembrī plkst.15:00 Otrās Adventes svētdienas dievkalpojums  

25. decembrī plkst.13:00 Ziemsvētku dievkalpojums

31. janvārī plkst.13:00 Vecgada dievkalpojums

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. baznīcā

22. oktobrī plkst.13:00  Pļaujas svētku dievkalpojums

19. novembrī plkst.13:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

25. decembrī plkst.15:00 Ziemsvētku dievkalpojums

      (sadraudzības pasākums)

21. janvārī plkst.13:00 svētdienas dievkalpojums

Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas Evaņģēliski luterisko draudžu Svecīšu vakari 2023. gadā

Svecīšu vakari

Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas Evaņģēliski luterisko draudžu

23. septembrī plkst. 16:30  Garosilu kapsētā

23. septembrī plkst. 18:00  Balvu kapsētā 

24. septembrī plkst.16:00 Pokratas kapsētā

24.septembrī plkst.18:00 Miezāju kapsētā

1. oktobrī plkst. 15:00Kamoļkalna kapsētā 

1. oktobrī plkst.16:00 Vectilžas kapsētā

1. oktobrī plkst.18:00 Čudarienes kapsētā

7. oktobrī plkst.18:00 Priedaines kapsētā

8. oktobrī   plkst.17:00 Andrakalna kapsētā

14. oktobrīplkst.16:00 Gaiļakalna kapsētā

14. oktobrī plkst.18:00 Jaškovas kapsētā 

22. oktobrī plkst.15:00 Krišjāņu kapsētā 

22. oktobrī plkst.17:00 Kāpessila kapsētā

KAPUSVĒTKU SARAKSTS 2023. GADAM

BALVU, TILŽAS, VIĻAKAS, KĀRSAVAS

 EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS

1. jūlijā plkst. 1100 – Čukuļkalna kapos

2. jūlijā plkst. 1100 – Balvu kapos

1300 – Miezāju kapos

8. jūlijā  plkst. 1300– Kamoļkalna kapos

1400 – Vectilžas kapos

1600 –  Čudarienes kapos

22. jūlijā plkst. 1100 – Garosilu kapi

1200   – Pokratas kapos

1400 – Gaiļakalna kapos

23. jūlijā plkst. 1200 – Kārsavas kapos

5. augustā  plkst. 1300 – Krišjāņu kapos

1500 –  Kāpessila kapos

6. augustā plkst. 1000–  Jaškovas kapos

12. augustā plkst. 1100 –Beņislavas kapos

1400 –  Andrukalna kapos

13. augustā plkst. 1200 – Priedaines kapos

Iesvētes mācība

Zvaigznes diena

Ar Dievu, vecais gads! Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīca 31.12.22. Pulksten 18:00 un 23:30 un 1. Janvārī 10:00

11:00 draudzes eglīte.

Visi mīli gaidīti!

Ērģelnieku salidojums Balvos

Sieviešu nometne

Svecīšu vakari 2022. gadā

Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas Evaņģēliski luterisko draudžu

17. septembrī plkst.16:00 Kamoļkalna kapsētā

17. septembrī plkst.17:00 Vectilžas kapsētā

17. septembrī plkst.19:00 Čudarienes kapsētā

24. septembrī plkst.18:00  Balvu kapsētā

1. oktobrī  plkst.17:00 Garosilu kapsētā

1. oktobrī   plkst.18:00 Pokratas kapsētā

2. oktobrī  plkst.16:00 Andrakalna kapsētā

2. oktobrīplkst.18:00 Gaiļakalna kapsētā

8. oktobrī plkst.16:00 Krišjāņu kapsētā

8. oktobrī plkst.18:00 Kāpessila kapsētā

15.oktobrī plkst.16:00 Miezāju kapsētā

15. oktobrī plkst.18:00 Priedaines kapsētā

16. oktobrī plkst.16:00 Jaškovas kapsētā

Ērģelnieku salidojums Balvos