Blog Archives

Dievkalpojumi Balvu baznīcā 2019 gada Ziemsvētkiem

Balvu ev. lut. draudze
24. decembrīplkst. 18:00
25. decembrīplkst. 10:00
29. decembrīplkst. 10:00
31. decembrīplkst. 18:00
31. decembrīplkst. 23:30
5. janvārīplkst. 10:00Pēc dievk. draudzes eglīte
6. janvārīplkst. 18:00

Evaņģēliski luterisko draudžu Svecīšu vakari 2019. gadā

        
Evaņģēliski luterisko draudžu
Svecīšu vakari 2019. gadā

 5. oktobrī  plkst.18:00  Balvu kapsētā

6. oktobrī plkst.16:30 Kamoļkalna kapsētā

6. oktobrī plkst.18:00 Vectilžas kapsētā

12. okrobrī  plkst.17:00 Garosilu kapsētā

12.oktobrī plkst.18:00 Pokratas kapsētā

13. oktobrī  plkst.16:00 Andrakalna kapsētā

13. oktobrī plkst.18:00 Čudarienes kapsētā

19. oktobrī plkst.16:00 Krišjāņu kapsētā

19. oktobrī plkst.18:00 Kāpessila kapsētā

20.oktobrī plkst.17:00 Miezāju kapsētā

27. oktobrī  plkst.16:00 Gaiļakalna kapsētā

2. novembrī plkst.16:00 Priedaines kapsētā

3.novembrī  plkst.16:00 Jaškovas kapsētā

20.jūlijā Dievkalpojums un koncerts Balvu baznīcā

KAPUSVĒTKU SARAKSTS BALVU, TILŽAS, VIĻAKAS UN KĀRSAVAS EVAŅĢĒLISKIS LUTUTERISKAJĀS DRAUDZĒS 2019

29. jūnijā plkst. 1300– Čukuļkalna kapos

7. jūlijā plkst. 1100 – Balvu kapos

               plkst. 1300 – Miezāju kapos

14.jūlijā   plkst. 1300 –Beņislavas kapos

20. jūlijā plkst. 1030 – Kamoļkalna kapos

              plkst. 1200 – Vectilžas kapos

21. jūlijā  plkst.  1600 – Garosilu kapos

 27. jūlijā plkst. 1100 –  Andrukalna kapos

              plkst. 1400 – Krišjāņu kapos

             plkst. 1600 –  Kāpessila kapos

28. jūlijā plkst. 1100 – Kārsavas kapos

3. augustā  plkst. 1200 Pokratas kapos

                 plkst. 1500 –  Čudarienes kapos

4. augustā plkst. 1000–  Jaškovas kapos

                         1300   – Gaiļakalna kapi

11. augustā plkst. 1200 – Priedaines kapos

Garīgās mūzikas koncert

Balvu ev.lut. draudzes pavasara ekskursīja

Labdien! 10.maija draudzu ekskursija.Izbrauksana 8.30 no Balvu bazn.stavlaukuma.Atpakal +-21os. Objekti-Keipenes piparkuku razotne,Rubenu vistinas,Salaspils botaniskais darzs,Salaspils baznica. Dalibas maksa 16eiro.

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā 2019.gada Lieldienu laikam

IESVĒTES MĀCĪBA


Balvu Evaņģēliski luteriskā draudze aicina visus intresentus sestdien, 9.februārī, plkst. 10:00 uz iesvētes mācības kursa sākumu. Iesvētes nodarbību mērķis ir iepazīstināt ar svarīgākajiem kristietības principiem, lai ikviens klausītājs varētu izšķirties par savām attiecībām ar Dievu.
Topošie draudzes locekļi var uzzināt būtiskāko par kristīgo ticību, par Dievu; par luterisko mācību un savu nākamo draudzi. (Nodarbības iespējams un pat ieteicams apmeklēt arī jau iesvētītajiem draudzes locekļiem.)
Nodarbības vada mācītājs Mārtiņš Vaickovskis.

4. Adventa dievkalpojums un koncerts Balvu ev. lut. baznīcā 23. decembrī pulksten 10:00 Koncertā izstāsies tenors Jānis Kurševs